Den Döende Dandyn

Ett skepp i nöd

Stolpar

 • En nödsignal uppfattas i BRGG-2998
 • Hephaisos Guldkalv har haft ett reaktorhaveri
 • Misstanke finns om bakhåll
 • Försiktig inflygning
 • Hål i HRG-1286’s skrov passande för en asteroidkollision.
 • Awaytem: Aldon, Doc och Stefl
 • Kusliga lufttomma korridorer
 • Luft närmare bryggan. Fortfarande inga människor
 • Datakoppling till Dandyn tappas
 • Blod på panelerna.
 • Dandyn träffas av EMP-missil
 • Stefl hittar ett överfall
 • Away Team 1 – Pirater 0
 • Home Team 0 – Pirater 1
 • Away team splittras
 • Skyttelbråk
 • Home Team 1 – Pirater 1
 • Aldon tar långa vägen hem
 • Samling för att återta Dandyn

Comments

miviks miviks

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.