Den Döende Dandyn

Rymdgubbar är skumma

jätteskumma

Stolpar

 • Det gigantiska skepppet verkar inte ha några ingångar
 • Gravitationsfältet håller 0,2 g ut till ca 4 AUs radie med en konstant vektor
 • Dandyn landar “ovanpå” skeppet
 • Undersökningar görs och ett hål öppnas
 • Skeppet verkar först tomt och tyst
 • Sedan verkar det börja anpassa sig till sina gäster
 • En gammablixt vid horisonten
 • Skeppet vaknar
 • Aldon bygger om sig med hjälp av Doc
 • Någon kommer
 • WTF? En jätterobotbläckfiskspindel!
 • Stefl hämnas sin vrickade fot
 • Kliffhanger!

Comments

miviks miviks

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.