Den Döende Dandyn

S2E5

Följ pengarna

När Aldon kollar upp vems skuld som Drottin köpt upp visar det siv vara samma Pieter Fagel som Ósk och Stefl skulel sätta dit för knarkaffärer. Lite vidare kontroll hittar hans hemadress och problemet med att driva in skulden. Han har inga pengar rent officiellt, trots att han visar sig bo i ett av de finare områdena på Ashstar-23. En rekognoscering visar att kvarteret är skyddad av en säkerhetsfirma som tar sitt jobb på stort allvar. Gänget beslutar sig för att hålla sig till elektronisk övervakning ett tag.

Pieter visar sig mest hålla till på Zwart Ritz, reastaurangen som Ósk och Stefl konfronterade honom på. Han har alltid sällskap av en donna och minst fyra goons. Vidare övervakningar hittar Heinrik Meier, Pieters revisor och gänget kan börja nysta ut trådarna.

Comments

miviks miviks

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.