Den Döende Dandyn

S2E6

Dyker mot nya positionen för Forskning/Diaspora-372. Forskning/Diaspora-372 har exakt samma förflyttningsvektorvektor som tidigare. Efter en nervös färd kommer Dandyn fram till FD-372 och allt är som tidigare gången. Det märklga gravitationsfältet med sin konstanta vektor. Den enorma skeppskonstruktionen med sin märkligt runda och släta yta. Precis som tidigare så tog det en dag att komma in. Sedan tog det en dag för en atmosfär att utvecklas. Sedan ville Aldon inte vara med längre. Ósk och Stefl hittar robotar som lastar cryotankar i en container. De visar Anouk, men då avgår containern rakt ut i rymden trots att Stefl försöker hindra den. Den accelerar sedan i tusen g mot Sardia. Straxt efter det accelererar Dandyns besättning mot katastrof.

Då Stefl sätter vid spakarna för att följa efter containern så får han en varningslampa för Holzmannmotorn. Då Anouk diagnosticerar den säger diagnostiken i princip att Dandyn inte har en Holzmannmotor. Vid matlagningen upptäcks att en av induktionsringarna är borta ur pentryt. Stefl flippar och hämtar sitt exo för att hota Aldon. Alla skäller på alla, men mest på Aldon. Sedan fryser Stefls exo och Aldon flyr. Anouk ger stös år sin yngre släkting medan Drottin och Ósk konstaterar att de inte kan få Stefl ur sitt exo. Alla drar sig tillbaka utom Stefl som står frusen i pentryt.

Vid frukosten konstateras att Stefls exo har svetats fast i sig självt och han måste skäras ut. När det är klart fram mot lunch indikerar Dandyns sensorer att containern dykt mot Sardia. Humören börjar hettas upp då plötsligt Dandyn indikerar torpedavfyrning. En bild kallas upp på pentryts display och besättningen ser en torped som accelererar mot FD-372, en vit blixt lyser upp skärmen innan kameran brinner ut och felkoder börjar ljuda tydligt i Dandyn när EM-vågen sveper genom henne.

Comments

miviks miviks

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.