Den Döende Dandyn

Viljornas kamp

Stolpar

  • Piratinvasionen elimineras på bekostnad av batteritid.
  • En förhandling tar sin början.
  • Kapten Gabriel är hotfull och agressiv.
  • Drottin svarar med samma mynt.
  • Gabriel eskalerar med eldgivning mot den prisgivna Dandyn.
  • Drottin och co. växlar mellan köpslående och hoteskalering med gisslan som insats.
  • Gabriel får ge sig.
  • En strömlös skyttel med pirater flyter iväg genom rymden straxt innan Dandyn dyker.

Comments

miviks miviks

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.