Apex (Ariadne Challis)

Karis kickande problemlösare

Description:

Level: Novice
Age: 30-ish
Height: 175 cm
Weight: 60 kg

Attributes
Agility D8
Smarts D6
Strength D8
Spirit D6
Vigor D6

Charisma 0
Pace 6
Parry 7
Toughness 5

Skills
Fighting D10
Intimidation D6
Notice D4
Piloting D4
Shooting D6
Know (Tech) D4
Stealth D4
Drive D4
Streetwise D4

Hindrances
Arrogant
Minor Phobia (deep water)
Doubting Thomas (aliens)

Edges
Martial Artist

Weapon
2 x Hahne-Kedar Friedenmacher XIII Heavy Pistol (12/24/48, 2D6+1, AP4, Ammo 12)
Kicks and fists

Bio:

Ariadne Challis och Kari är vänner sedan barndomen och växte upp tillsammans.

I sena tonåren skildes deras vägar åt när Ariadne skaffade en pojkvän som umgicks i gängkretsar. Detta, samt det barn som blev resultatet ett par år senare, är Saker-Man-Inte-Pratar-Om.

Efter några år lämnade Ariadne gänget och sin pojkvän och hamnade utan varken hem eller resurser i storstaden. Dock hade hon under åren lärt sig att slåss och ta sig fram på gatan, vilket ledde till att hon snabbt kom att bli en del av den halvillegala kampsportsscenen. Otränad, men med rå talang för slagsmål, kom hon snabbt att bli en publikfavorit under namnet Apex – vilket är det enda namn hon sedan dess erkänner.

I takt med stigande berömmelse fick Apex fler erbjudanden om att slåss på de mer etablerade galorna. Hon fick också möjlighet att träna kickboxning hos den respekterade tränaren Tobai.

Dock var det respektabla livet inget för henne, utan hon fortsatte att slåss på skitiga garageklubbar samt ta jobb som krävede handlingskraftiga personer med hårda nypor som inte ställde frågor.

Detta fick henne så småningom i kontakt med Thungur Might, där särskilt Brey såg potentialen i en person med Apex talanger.

Inom TM återförenades Apex med Kari och den gamla vänskapen återupptogs. Därför var hon det naturliga valet för Kari när hon behövde hjälp för att komma undan Brey. Apex agerade mellanhand i kontakterna med Drottin och ordnade med en del praktiska hand och fot-, påläggningar under flykten.

Eftersom situationen skulle vara ohållbar för Apex ifall hon skulle varit kvar inom TM och utsatt för Breys hämnd följde hon med till Sardia. På Bellavista agerar hon som Karis problemlösare i det fall en handfast, eller hotfull, påminnelse om vem som bestämmer behövs i kontakten med lokalbefolkningen eller andra gäng.

Apex stora intresse är flygning. På den platta slätten finns inte möjligheten till hängflygning som det fanns hemma, men drömmen är att bygga samman ett ultralätt flygplan och flyga över vidderna. Bittertopparna ligger inte så farligt långt söderut så drömmen lever. Dock har inte tid eller resurser ännu materialiserats för att genomföra denna målsättning. I ett garage finns dock en strippad buggy som är tänkt att bli en stomme till en flygfarkost.

Apex (Ariadne Challis)

Den Döende Dandyn miviks Andersson