Den Döende Dandyn

Det snabbaste, tuffaste lilla kurirskeppet på denna sidan galaxaxeln

Description:

Aspects

  • Dandyns dator uppdateras alltid
  • Väl dolda lönnfack överallt
  • Mycket välfylld sjukstuga
  • Dandyns beväpning är dold, men dödlig
  • Dandyns motorer går till elva!

Planskiss
Planskiss_DDD.png

Bio:

35-Awesome-sci-fi-spaceship-conceptual-3d-artwork-in-HD-1dut.com-7.jpg

Den Döende Dandyn (DDD-2371) är en modifierad korvett, modell Sternschwalbe från BDFW. Sternschwalbemodellen byggdes endast i en liten serie då den var dyr att producera på grund av den enorma Holzmannmotorn som tar upp nästan 50% av skeppet massa (till skillnad från de mer standardiserade 15-30% som de flesta andra skepp ägnar åt den). Många Sternschwalbes har sedan dess förlist och knappast fler än hundra stycken återstår i den postkonfederala rymden.

Dandyn är dessutom eftermodidierad av Shen Tāo och hans ingenjörsteam på Andalus och är nu tänkt att fungera som “blockadbrytare” snarare än kurrirskepp som är den roll Sternscwalbes normalt fyller. Tāos team har adderat en stor konventionell motor om tar upp mycket av det ursprungliga lastutrymmet, vilket gör att hon endast kan ta mycket små laster, men å andra sidan är mycket kompetent i sin roll som “blockadbrytare” så länge hon har en pilot som klarar hennes nycker.

Det är okänt hur Kommendant Baudish kom över skeppet.

Namnet Den Döende Dandyn är inspirerat av skeppets registrering, vilken är DDD-2371 .

Den Döende Dandyn

Den Döende Dandyn miviks miviks