Ieremia Kostanza

DDD-2377s kapten

Description:

Ieremia Kostanza för befäl över DDD-2377. Eligt uppgift har han och hans bror ett fritt uppdrag som diplometer och underrättelseagenter för Fria Sfärens Fria Styrkor.

Bio:

Ieremia Kostanza

Den Döende Dandyn miviks miviks