Kapten Stefan Jelenković

Thugur Mightkapten att hyra

Description:

Aspekter: Thugur Mightkapten att hyra, Svag självkontroll

Bio:

Infiltratör från Yggdrasil.

Kapten Stefan Jelenković

Den Döende Dandyn miviks miviks