Tag: Besättning

Results

  • Aldon Riese

    Aldon Philae Riese föddes på [[Arthon Lambda | Arthon Lambda-stationen]] i systemet [[Outh-systemet | Outh]] för 18 år sedan, dotter till Richard Riese, berömd neurokirurg och Gabrielle Riese, forskare inom datorsystem och avancerad neuro-interaktion. …

  • Drottin Engel Eksdóttir

    Dotter till Ek Þinur Jósteinnson och Birna Engel Hreinnsdóttir och syster till [[:osk-blaer-eksson | Ósk Blaer Eksson]]. Urspungligen hemmahörande på [[Themis Regio | Themis Regio]] (en av planeterna i Venus III-systemet), men familjen lämnade planeten …

  • Ósk Blaer Eksson

    *Utdrag ur Galaktiska säkerhetskommissariatets fil* _Verklig identitet_ Okänd _Känd roll_ Medlem i (Syndikalistiska) Interstellära Unionen (S)ISU _Kända alias:_ Kazimir vo'Krautberg _Kända (S)ISU-kontakter:_ _Kända och misstänkta (S)ISU …