Tag: Hacker

Results

  • Aldon Riese

    Aldon Philae Riese föddes på [[Arthon Lambda | Arthon Lambda-stationen]] i systemet [[Outh-systemet | Outh]] för 18 år sedan, dotter till Richard Riese, berömd neurokirurg och Gabrielle Riese, forskare inom datorsystem och avancerad neuro-interaktion. …