Tag: Thungur Might

Results

  • Brey Ladden

    Brey har ett otäckt rykte som en hårdför hyrsoldat. Hon har dessutom ett horn i sidan till [[:drottin | Drottin]] som hjälpte hennes syster [[:kari | Kari]] och Karis spädbarn att undfly hennes grepp. Hon har sökt Kari, barnet och information om den okä …