Tag: företag

Results

 • Sienar systems

  Sienar systems är en av de större skeppstillverkarna i den [[postkonfederala-rymden | postkonfederala rymden]].

 • BDFW

  BDFW, eller Böhmsmann-Dauchsberg FabrikationsWerk är en skeppstillverkare med gott rykte. BDFW har en stor experimentell division och har varit drivande inom [[Holzmann | Holzmannmotorns]] utveckling. BDFWs skepp är i det dyrare segmentet, men många anser …

 • Ashstar Inc

  Ashtar Inc är en megakorporation, en av de 20 största i den koloniserade rymden. Ursprungligen grundat för 170 år sedan av geniet Magnus de Bleek. Företagets huvudsakliga intresseområde var från början gruvdrift i asteroidbälten men breddades snabbt till …

 • Hahne-Kedar

  Hahne-Kedar är en multistellär vapentillverkare. Huvudkontoret ligger i den mycket gamla systemet [[Tindra]], efter vilket [[Tindrasektorn]] är döpt. Hahne-Kedar har fabriker i många system med deras verksamhet är centrerad till Tindras tre …

 • Kayubi

  Numer Kayubi & söner. En av de främsta lokala vapentillverkarna på [[Kallus]]. Huvudsäte i [[Hucku | Hucku]].

 • Sharps

  Sharps incorporated är en vapentillverkare med huvudsäte i Izanagi-systemet. De tillhör tillsammans med [[Hahne-Kedar | Hahne-Kedar]], [[Merr-Sonn]] och [[Graystone | Graystone Inustries]] de fyra stösta tillverkarna av handeldvapen i den [[ …

 • Arcanite Mining

  Arcanite Mining är ett bolag med gruvdrift över hela kontinenten. Huvudkontoret ligger i [[Halidar | Halidar]]. Arcanite ar tidigare mycket aktivt i [[Bittertopparna | Bittertopparna]], men nu är de flesta gruvorna stängda då inte ens Arcanite kan hålla …