Tag: forskning

Results

  • Robotar och räknestickor

    h2. Stolpar * Alla blir lagade * Dekryptering pågår * Dandyn fastnar, men kan skäras loss * Vem är det som kommer? * Vi dyker! * Gäster ej välkomna i cockpit * Nanobotar kan bygga kuber * En ny stjärna... Storia

  • Arthon Lambda

    Arthon Lambda är en forskningsstation i omloppsbana omkring *Outh 3*. Stationen är framförallt en forskningsstation men har också ett väl fungerande och välutrustat sjukhus där de mest problematiska fallen eller de rikaste patienterna behandlas.