Tag: historia

Results

 • Fria Sfären

  Fria Sfären (efter Frihandels och Försvarsavtalet för Norra Hemisfären) var en sammanslutning av stater som utgjorde den ena politiska makten på [[Kleonora]]. Fria Sfären har upphört som statsbildning efter vad som blivit känt som Fria Sfärens fall då ä …

 • Nya Vallonia

  Nya Vallonia var tredje största stad i [[Fria Sfären]]. Vackert belägen på västra kusten, cirka trettio mil norr om gränsen till centralöknen så tjänade den även som garnisonsstad och rymdhamn för [[Fria Sfären]].

 • FSA

  FSA - Fria Sfärems Armé består av Fria Sfärens mark- och sjöstridsstyrkor. Generellt sett har det av militära analytiker ansetts att FSA var överlägsna sin kontrapart [[FURA | Folkutopins Revolutionära Armé]] då dess styrkor var generellt bättre rustade. …

 • FSF

  FSF - Fria Sfärens Flotta organiserade Fria Sfärens rymdstyrkor. Efter [[Fria Sfären | Fria Sfärens]] fall är resterna av dessa styrkor den enda militära makt som återstår av [[Fria Sfären | Fria Sfärens]] styrkor. De organiseras nu under namnet Fria Sfä …

 • Bloody Johnsson

  En manöver döpt efter Kapten Gabriel Johnsson som lyckades undvika en blockad med kryssaren Från Tomma Skyar genom att just ändra kurs i subrymden. Han spann riskabelt nog upp sina [[Holzmann | Holzmannmotorer]] till 10% i subrymden och lyckades skifta …

 • Lambdic-systemet

  _"Tårarnas Fält", Lambdic-systemet_ - Ett 40 år gammalt slagfält som omgärdar Lambdic Beta, den enda (tidigare) beboeliga planeten i systemet. Slagfältet är ett sammelsurium av odetonerad ammunition, skeppsvrak och splitter som gör att det är förenat med …

 • Folkutopin Seshat

  Folkutopin Seshat är den styrande kraften i [[Kleonoriska systemet]] och den femte och senaste medlemmen i det [[Briginska Konglomeratet]]. Folkutopin styrs av det [[Hegemonska rådet]], en sammanslutning av de fem främsta politiska familjerna i Seshat (en …

 • Kleonora

  Kleonora är den beboeliga planeten i [[Kleonoriska systemet]]. Kleonora ligger på fjärde position i systemet. Innanför finns ett asteroidbälte och två obeboeliga planeter och Kleonora skyddas från rymdskräp av Ares, en planet av Joviansk klass på sjätte …

 • postkonfederala-rymden

  Postkonfedfederala rymden är det lite klumpiga samlingsnamnet för den kända beboeliga rymden. Uttrycket kommer från den tidigare Mänskliga konfederationen som samlade de bebodda världarna. Historiska dokument omnämner ibland även det alternativa namnet Fj …