Tag: militär

Results

 • FSA

  FSA - Fria Sfärems Armé består av Fria Sfärens mark- och sjöstridsstyrkor. Generellt sett har det av militära analytiker ansetts att FSA var överlägsna sin kontrapart [[FURA | Folkutopins Revolutionära Armé]] då dess styrkor var generellt bättre rustade. …

 • FSF

  FSF - Fria Sfärens Flotta organiserade Fria Sfärens rymdstyrkor. Efter [[Fria Sfären | Fria Sfärens]] fall är resterna av dessa styrkor den enda militära makt som återstår av [[Fria Sfären | Fria Sfärens]] styrkor. De organiseras nu under namnet Fria Sfä …

 • FS2

  !(media-item-align-left){height:100px}http://cdn.obsidianportal.com/assets/129299/FS2.gif(Fs2)!

 • Ioachim Kostanza

  Ioachim Kostanza är pilot på skeppet [[:DDD-2377]]. Han ingår enligt uppgift i Fria Sfärens Fria Styrkor och opererar under sin [[:ieremia-kostanza | bors]] kommando i en fri underrättelse och diplomatroll.