Tag: politik

Results

 • Fria Sfären

  Fria Sfären (efter Frihandels och Försvarsavtalet för Norra Hemisfären) var en sammanslutning av stater som utgjorde den ena politiska makten på [[Kleonora]]. Fria Sfären har upphört som statsbildning efter vad som blivit känt som Fria Sfärens fall då ä …

 • Gengashi-federationen

  _Gengashi Federationen_ - En löst sammanhållen federation av fem planeter inom nära avstånd till varandra. Extremt marknadsinriktade, inom Federationen är det mesta till salu och ytterligt få saker är förbjudna. Utmärks av en hög teknologi-nivå, särskilt …

 • Folkutopin Seshat

  Folkutopin Seshat är den styrande kraften i [[Kleonoriska systemet]] och den femte och senaste medlemmen i det [[Briginska Konglomeratet]]. Folkutopin styrs av det [[Hegemonska rådet]], en sammanslutning av de fem främsta politiska familjerna i Seshat (en …

 • Briginska Konglomeratet

  Briginska Konglomeratet är en sammanslutning av fem individuellt styrda system. Den senaste medlemmen är [[Folkutopin Seshat]] som kontrollerar det [[Kleonoriska systemet]]. Briginska Konglomeratet är kända för sin aggressiva och expansionistiska hållning …

 • FS2

  !(media-item-align-left){height:100px}http://cdn.obsidianportal.com/assets/129299/FS2.gif(Fs2)!

 • yggdrasil

  Yggdrasil (formellt Det Upphöjda Kejsardömet Yggdrasil) lyder under Kejsar Hadrian Stenlans. Yggdrasil kontrollerar [[Nidormssystemet]] och dess två beboeliga världar [[Midgård]], med huvudstaden [[Astuna]], och [[Jotunheim]] samt [[Nyfrensystemet]] med …

 • Hahne-Kedar

  Hahne-Kedar är en multistellär vapentillverkare. Huvudkontoret ligger i den mycket gamla systemet [[Tindra]], efter vilket [[Tindrasektorn]] är döpt. Hahne-Kedar har fabriker i många system med deras verksamhet är centrerad till Tindras tre …

 • Tindros

  Tindros ligger inom [[Tindra | Tindras]] guldlockszon, men är helt täckt av vatten. Tindros bebos av [[Tindroosii]], en ras av [[moddiskor]] som anpassats för att leva i Tindros djup. En livlig fikseekonomi finns på Tindros som även har en del lättare …

 • Halidar

  Republiken Halidar styrs nominelt av [[:kiiko | President Kiiko]] och hennes regering. Rådsdagen domineras av [[Frihetspartiet]], presidentens parti. Halidar gränsar i söder mot [[Hucku]]. I öster ligger [[Sinderhavet | Sinderhavet]] och i väster [[ …