Tag: tekniker

Results

  • Shen Tāo

    Tāo är en jovial och fiffig liten herre som basar över Adalusstationens tekniker. Han och hasn team har varit djupt inblandade i ombyggnaden av [[:ddd | Den Döende Dandyn]].