Ashstar-23

Ashstar-23 är en gruvstation i Telemakos tidigare ägd av Ashstar Inc. Stationen är nedgången och utsliten. Småskalig gruvdrift pågår fortfarande och en viss genomfartshandel håller stationen flygande.

Ashstar-23

Den Döende Dandyn miviks miviks