Bittertopparna

Bergskjedjan Bitertopparna sträcker sig från Sinderhavet till Halidiska Oceanen och bildar gräns mellan Halidar och Republiken Hucku. Det är en ung bergskedja vars höga toppar gör den svårforcerad. Ett fåtal aktiva vulkaner finns fortfarande i bergen. Störst av dessa är Sockertoppen som ligger nästan mitt mellan oceanerna. Bittertopparna är främsta orsaken till att Halidar och Hucku inte lyckats ändra sina gränser trots den stora mängden krig som länderna utkämpat.

Bittertopparna har förutom gränspost även fungerat som ekonomisk motor för Juurikslätten. Bergen är rika på rara jordartsmetaller och en stor gruvdrift brukade frodas. Nu är de flesta gruvor uttjänta och till och med Arcanite Mining har dragit upp sina pålar och flyttat ut.

Bittertopparna

Den Döende Dandyn miviks miviks