Folkutopin Seshat

Folkutopin Seshat är den styrande kraften i Kleonoriska systemet och den femte och senaste medlemmen i det Briginska Konglomeratet. Folkutopin styrs av det Hegemonska rådet, en sammanslutning av de fem främsta politiska familjerna i Seshat (en tidigare nationsstat på Kleonora belägen på den västra delen av södra hemifären). Folkutopin Seshat upptogs i Briginska Konglomeratet efter att dessa på Folkutopins begäran skickat en undsättningsflotta till Kleonora-systemet och därmed möjliggjorde Fria Sfärens fall.

Folkutopin Seshat har ett mycket dåligt anseende inom den postkonfederala rymden efter att ha förintat Fria Sfären i ett massivt atomvapenanfall designat för att salta jorden på den norra hemisfären genom att nanotekniskt binda det radioaktiva utfallet geografiskt. Detta har gjort halva Kleonora obeboeligt, och hotar dessutom resterade Kleonora då bindningen inte verkat fungera helt som tänkt. Under de senaste åren har det radioaktiva bandet långsamt spridit sig söderut in i barriäröknen vid ekvatorn. Vid en fortsatt oförändrad drift förväntas radioaktiviteten nå beboeliga områden på södra hemisfären inom tjugo år.

Folkutopin Seshat

Den Döende Dandyn miviks miviks