Hahne-Kedar

Hahne-Kedar är en multistellär vapentillverkare. Huvudkontoret ligger i den mycket gamla systemet Tindra, efter vilket Tindrasektorn är döpt. Hahne-Kedar har fabriker i många system med deras verksamhet är centrerad till Tindras tre fabriksorbitaler. Man har även en viss verksamhet på Tindros, vattenvärlden som bebos av Tindroosii. Hahne-Kedar tillverkar mer än vapen, men det är dessa man främst är kända för.

Hahne-Kedar

Den Döende Dandyn miviks miviks