Halidar

Republiken Halidar styrs nominelt av President Kiiko och hennes regering. Rådsdagen domineras av Frihetspartiet, presidentens parti.

Halidar gränsar i söder mot Hucku. I öster ligger Sinderhavet och i väster Halidiska Oceanen. Norr om Halidar finns Kungadömet Luinland, Kungadömet Beerindal och Demokratiska Republiken Boon Nook. Halidar har legat i krig med alla dessa länder vid ett, eller annat tillfälle. Luinland, Beerindal och Boon Nook har alla fått avträda land till Halindar. Däremot har gränsen mot Hucku legat fast.

Halidar

Den Döende Dandyn miviks miviks