Kleonora

Kleonora är den beboeliga planeten i Kleonoriska systemet. Kleonora ligger på fjärde position i systemet. Innanför finns ett asteroidbälte och två obeboeliga planeter och Kleonora skyddas från rymdskräp av Ares, en planet av Joviansk klass på sjätte position i systemet.

Geografi och klimat

Kleonora har varit föremål för en okontrollerad växthuseffekt som smält polerna, dränkt två mindre kontinenter och skapat ett ökenband kring ekvatorn på den kvarvarande pangeakontinenten. Växthuseffekten har hejdats, men fortfarande lider Kleonora av ett mycket häftigt vädersystem och de övriga terraformerande effekterna av växthuseffekten. Kleonoras klimat går från ett mycket hett ökenklimat (klass BWi på Trewarthaskalan) till ett svalt tempererat klimat vid polerna (som båda är vattentäckta). Barriäröknen är inte beboelig utan teknologiskt stöd, men är fortfarande föremål för en livlig gruvdrift.

Det nukleära bombardemanget som Folkutopin Seshat utsatte norra hemisfären för nyligen (se historia, nedan) har gjort norra hemisfären obeboelig. Folkutopins plan att binda radioaktiviteten verkar dessutom inte ha lyckats fullständigt då gränsen för radioaktiviteten långsamt har krupit söderut in i barriäröknen de senaste åren. Det projiceras att om expansionen fortsätter i oförändrad fart så kommer den täcka barriäröknen om ca. femton år och nå tättbebyggda områden på södra hemisfären om ca. tjugo år.

Historia

Kleonoras historia är full av konflikt mellan det femtiotal nationsstater som funnits på planeten. I senhistorisk tid etablerade två supermakter sig som politiska motpoler. Fria Sfären, en sammanslutning av stater på norra hemisfären och Folkutopin Seshat, en monolitisk stat på södra hemisfären. Det var under Fris Sfärens tidiga år som växthuseffekten började bli okontrollerbar. Detta ledde till den längsta konfliktfria perioden på Kleonora då både Fria Sfären och Folkutopin Seshat tvingades koncentrera sig på att stabilisera klimatet igen.

Efter att klimatet återstabiliserats på den nya nivån började Folkutopin och Fria Sfären återigen sin maktkamp om de återstående resurserna. Denna konflikt manifesterade sig i en kapprustning samt diverse konflikter i småstater där supermakterna inte var direkt inblandade. Freden mellan supermakterna hölls med en doktrin om ömsesidig förintelse.

Denna period i Kleonoras historia tog sin ända med Fris Sfärens fall i en konflikt som bröt ut i asteroidbältet kring mineralrättigheter. I början utkämpades kriget som ett rent rymdkrig och doktrinen om ömsesidig förintelse höll konflikten borta från Kleonora. Folkutopin Seshat bad dock Briginska Konglomeratet om hjälp mot ärkefienden och då den Briginska understödsflottan ankom så överraskades Fris Sfärens styrkor och drevs bort från Kleonora. Folkutopin genomförde då ett fullständigt nukleärt anfall mot Fria Sfären. Doktrinen om ömsesidig förintelse omintetgjordes av rymdflottan som kunde skjuta ned svarsmissilerna som FSA avlossade.

Fria Sfären krossades fullständigt i detta bombardemang som var designat för att med nanosfärer binda radioaktiva atomer till jordskorpan i norra hemisfären så att södra hemisfären skulle skonas från radioaktivitet. Det är i dagsläget okänt hur många civila som lyckades fly bombardemanget, men flyktingar från Kleonora är ovanliga att se i den postkonfederala rymden. Om detta beror på att få överlevde, eller att de överlevande inte lyckades fly Kleonora och nu är neutraliserade medborgare av Folkutopin Seshat är okänt. Resterna av Fria Sfärens Flotta flydde det Kleonoriska systemet och har nu återsamlats under Amiral Uriel Gyllenthal som Fria Sfärens Fria Styrkor, eller FS2.

Kleonora

Den Döende Dandyn miviks miviks