Sharps

Sharps incorporated är en vapentillverkare med huvudsäte i Izanagi-systemet. De tillhör tillsammans med Hahne-Kedar, Merr-Sonn och Graystone Inustries de fyra stösta tillverkarna av handeldvapen i den Postkonfederala rymden.

Sharps

Den Döende Dandyn miviks miviks