subrymdsstormar

En subrymdsstorm är en volym av subrymd där de kosmologiska konstanterna inte bara är spatialt, utan även temporalt instabila (detta är en förenkling, se huvudartiken för subrymden för en djupare diskurs). Dessa volymer rör sig snabbt och oförutsett i subrymden och kan på ett ögonblick omskapa subrymdens konstantlandskap. I huvudsak påverkar inte detta någon annan än vissa subrymdsforskare då Holzmanneffekten gör att skepp i subrymden inte interagerar med subrymdens konstanter.

Dock påverkas skepp som hamnar i en subrymdsstorm genom att deras Holzmanneffekt dissaperar snabbare än i den normala subrymden. I praktiken passerar skepp snabbt nog att en relativt liten del av Holzmanneffekten dissaperar, men standardprocedur för dyk är fortfarande att inte genomföra dyk längre än att 80% av skeppets teoretiska Holzmanneffekt förbrukas. Detta lämnar en god säkerhetsmarginal för skepp som hamnar i en subrymdsstorm och i praktiken så räknar men med att subrymdsstormar kanske orsakar en förlisning på en tioårscykel. Långt mindre än det antal förlisningar som orsakas av oförsiktighet i realrymden.

subrymdsstormar

Den Döende Dandyn miviks miviks