Telemakos

Telemakos är ett relativt ointressant litet fritt system. Huvudsätet är Ashstar-23, en gammal grundriftsstation. Det finns ett asteroidbälte som fortfarande uppbär gruvdrift. Viss handel sker i systemet, men Telemakos lilla flotta kan inte hindra ren transithandel.

Telemakos ligger inom normal dykdistans från Kant och Tindra.

Telemakos

Den Döende Dandyn miviks miviks