Vraket

Floater_in_space.jpg
Ett vrak av okänt ursprung som på något sätt genererar ett ickevariabelt konstant gravitationsfält i en radie stor som en normal sols Holzmannshorisont

Vid närmare undersökning verkar vraket inte ha en aktiv besättning. Endast robotar har påträffats i vraket. Det har konstaterats att vraket fortfarande verkar vara i mångt och mycket funktionellt, men att systemen vaknar långsamt. Miljön i vraket förändrades under de första dagarna till en miljö som människor kan leva i.

Dandyns besättning har lyckats få viss kontroll över vrakets system, men dessa har visat sig svårdekrypterade.

Image credit

Vraket

Den Döende Dandyn miviks miviks