yggdrasil

Yggdrasil (formellt Det Upphöjda Kejsardömet Yggdrasil) lyder under Kejsar Hadrian Stenlans. Yggdrasil kontrollerar Nidormssystemet och dess två beboeliga världar Midgård, med huvudstaden Astuna, och Jotunheim samt Nyfrensystemet med den beboeliga världen Nyfren 3 och Muspelheimsystemet med den eldfängda planeten Muspelheim. Kejsaren kontrollerar personligen Nidormssystemet och har guvernörer som styr de två utliggande systemen. Alla tre system ligger inom bekvämt dykavstånd för tunga transporter och kejsardömet förfogar över den Postkonfederala rymdens största merkantila och näst största militära flotta.

Skeppstillverkaren Bauhaus har sitt högkvarter i AstunaMidgård.

yggdrasil

Den Döende Dandyn miviks miviks