Tag: plats

Results

 • Fria Sfären

  Fria Sfären (efter Frihandels och Försvarsavtalet för Norra Hemisfären) var en sammanslutning av stater som utgjorde den ena politiska makten på [[Kleonora]]. Fria Sfären har upphört som statsbildning efter vad som blivit känt som Fria Sfärens fall då ä …

 • Nya Vallonia

  Nya Vallonia var tredje största stad i [[Fria Sfären]]. Vackert belägen på västra kusten, cirka trettio mil norr om gränsen till centralöknen så tjänade den även som garnisonsstad och rymdhamn för [[Fria Sfären]].

 • Outh-systemet

  Outh-systemet, som i huvudsak består av två beboeliga planeter *Outh 2* samt *Outh 3*. Outh 2 är en tempererad till tropisk planet då den är den inre av planeterna och har en mindre agri-baserad industri men används till största delen som en resort för …

 • Gengashi-federationen

  _Gengashi Federationen_ - En löst sammanhållen federation av fem planeter inom nära avstånd till varandra. Extremt marknadsinriktade, inom Federationen är det mesta till salu och ytterligt få saker är förbjudna. Utmärks av en hög teknologi-nivå, särskilt …

 • Lambdic-systemet

  _"Tårarnas Fält", Lambdic-systemet_ - Ett 40 år gammalt slagfält som omgärdar Lambdic Beta, den enda (tidigare) beboeliga planeten i systemet. Slagfältet är ett sammelsurium av odetonerad ammunition, skeppsvrak och splitter som gör att det är förenat med …

 • Folkutopin Seshat

  Folkutopin Seshat är den styrande kraften i [[Kleonoriska systemet]] och den femte och senaste medlemmen i det [[Briginska Konglomeratet]]. Folkutopin styrs av det [[Hegemonska rådet]], en sammanslutning av de fem främsta politiska familjerna i Seshat (en …

 • Kleonora

  Kleonora är den beboeliga planeten i [[Kleonoriska systemet]]. Kleonora ligger på fjärde position i systemet. Innanför finns ett asteroidbälte och två obeboeliga planeter och Kleonora skyddas från rymdskräp av Ares, en planet av Joviansk klass på sjätte …

 • Briginska Konglomeratet

  Briginska Konglomeratet är en sammanslutning av fem individuellt styrda system. Den senaste medlemmen är [[Folkutopin Seshat]] som kontrollerar det [[Kleonoriska systemet]]. Briginska Konglomeratet är kända för sin aggressiva och expansionistiska hållning …

 • Arthon Lambda

  Arthon Lambda är en forskningsstation i omloppsbana omkring *Outh 3*. Stationen är framförallt en forskningsstation men har också ett väl fungerande och välutrustat sjukhus där de mest problematiska fallen eller de rikaste patienterna behandlas.

 • yggdrasil

  Yggdrasil (formellt Det Upphöjda Kejsardömet Yggdrasil) lyder under Kejsar Hadrian Stenlans. Yggdrasil kontrollerar [[Nidormssystemet]] och dess två beboeliga världar [[Midgård]], med huvudstaden [[Astuna]], och [[Jotunheim]] samt [[Nyfrensystemet]] med …

 • Helmshundsystemet

  Helmshundsystemet har gett namn åt Hemlshundssektorn som systemet ligger i. Systemet är ett nexussystem med korta dykavstånd till fem andra system. De oassocierade systemen [[Deire | Deire]] och [[Outh-systemet | Outh]], [[Nyfrensystemet | Nyfrensystemet …

 • Ashstar-23

  Ashstar-23 är en gruvstation i [[Telemakos]] tidigare ägd av Ashstar Inc. Stationen är nedgången och utsliten. Småskalig gruvdrift pågår fortfarande och en viss genomfartshandel håller stationen flygande.

 • Telemakos

  Telemakos är ett relativt ointressant litet fritt system. Huvudsätet är [[Ashstar-23]], en gammal grundriftsstation. Det finns ett asteroidbälte som fortfarande uppbär gruvdrift. Viss handel sker i systemet, men Telemakos lilla flotta kan inte hindra ren …

 • Sardia

  Sardia är en gul stjärna med ett system med en beboelig planet, [[Kallus]] där [[:kari | Kari Ladden]] äger en farm i staten [[Halidar]].

 • Juurikslätten

  En stor stäpp i södra [[Halidar]]. Stäppen är inte särskilt bördig, men passar utmärkt för betande boskap. Den randas i söder av bergskjedjan [[Bittertopparna]] som bildar gräns mot Republiken [[Hucku]]. I öster tar stäppen slut vid [[Sinderhavet]] och i …

 • Halidar

  Republiken Halidar styrs nominelt av [[:kiiko | President Kiiko]] och hennes regering. Rådsdagen domineras av [[Frihetspartiet]], presidentens parti. Halidar gränsar i söder mot [[Hucku]]. I öster ligger [[Sinderhavet | Sinderhavet]] och i väster [[ …

 • Bellavista

  Bellavista är en gård med utbyggnader och en liten kyrka kopplad till sig. Det bor ca 120 personer på gården. [[:kari | Kari Ladden]] döpte om gården när hon köpte den och byggde nya gårdsbyggnaden. Tidigare hette gården [[Tibis]]. Närmaste andra gård är …

 • Bittertopparna

  Bergskjedjan Bitertopparna sträcker sig från [[Sinderhavet]] till [[Halidiska Oceanen]] och bildar gräns mellan [[Halidar]] och Republiken [[Hucku]]. Det är en ung bergskedja vars höga toppar gör den svårforcerad. Ett fåtal aktiva vulkaner finns …

 • Chu Tempere

  Chu Tempere är en universitetsstad på norra [[Juurikslätten | Juurikslätten]]. Chu Tempere räknas till de fyra silveruniversiteten som [[Halidar | Halidars]] finaste institutioner kallas.

 • Bittida gruva

  Bittida gruva ägdes av [[Arcanite Mining | Arcanite Mining]]. Gruvan är mest känd för Bittidaskandalen där tjugo gruvarbetare dog i en kemikalieolycka. Ingen kunde fällas och Arcanite höll gruvan öppen i sju år till innan fyndigheten ansågs utarbetad. …