Bloody Johnsson

En manöver döpt efter Kapten Gabriel Johnsson som lyckades undvika en blockad med kryssaren Från Tomma Skyar genom att just ändra kurs i subrymden. Han spann riskabelt nog upp sina Holzmannmotorer till 10% i subrymden och lyckades skifta kurs runt blockaden, vilket i längden ledde till undsättningen vid Danrik. Kapten Johnssons tekniker använde skickligt Brochardfälten för att kompensera för störningen från Holzmannmotorerna och lyckades gonomföra manövrering i subrymden för första gången i dokumenterad historia. Manövern används nästan aldrig då riskerna för den som misslyckas är monumentala och finkalibreringan av Holzmannmotorerna samt Brochardfälten är mycket svåra.

Bloody Johnsson

Den Döende Dandyn miviks miviks