FSA

FSA – Fria Sfärems Armé består av Fria Sfärens mark- och sjöstridsstyrkor. Generellt sett har det av militära analytiker ansetts att FSA var överlägsna sin kontrapart Folkutopins Revolutionära Armé då dess styrkor var generellt bättre rustade. FURA hade dock det numerära övertaget, men det har inte ansetts vara tillräckligt.

FSA

Den Döende Dandyn miviks miviks