FSF

FSF – Fria Sfärens Flotta organiserade Fria Sfärens rymdstyrkor. Efter Fria Sfärens fall är resterna av dessa styrkor den enda militära makt som återstår av Fria Sfärens styrkor. De organiseras nu under namnet Fria Sfärens Fria Styrkor ( FS2) och lyder under Amiral Uriel Gyllenthals kommando.

FSF

Den Döende Dandyn miviks miviks