Gengashi-federationen

Gengashi Federationen – En löst sammanhållen federation av fem planeter inom nära avstånd till varandra. Extremt marknadsinriktade, inom Federationen är det mesta till salu och ytterligt få saker är förbjudna. Utmärks av en hög teknologi-nivå, särskilt inom medicinal teknologi och scanner-utrustning.

Federationen tillåter alla infart, bara man håller sig till de lagar som Federationen har och går med på plombering av skeppsvapen. Personliga vapen får ej innehas på Federationens mark, utan måste stanna ombord på besökarnas skepp.

Besökare till Federationen är bara tillåtna att besöka rymdstationerna omkring planeterna. Ingen får besöka planeterna utan att ha speciell inbjudan.

Gengashi-federationen

Den Döende Dandyn miviks miviks