Lambdic-systemet

“Tårarnas Fält”, Lambdic-systemet – Ett 40 år gammalt slagfält som omgärdar Lambdic Beta, den enda (tidigare) beboeliga planeten i systemet. Slagfältet är ett sammelsurium av odetonerad ammunition, skeppsvrak och splitter som gör att det är förenat med extrem fara att navigera igenom detta.

Lambdic Beta är numera obeboelig på grund av att planeten virusbombades under slaget och dödligheten för invånarna samt ekosystemet låg på över 98%. Planeten är nu ett öde och dött landskap.

Hela systemet är satt under karantän då undersökningar visat att det fortfarande finns virusstammar kvar på planeten. Detta har dock inte hindrat plundrare från att försöka ta sig in i systemet, ofta med dödligt resultat för dem.

Lambdic-systemet

Den Döende Dandyn miviks miviks