Main Page

Databas Den Döende Dandyn (DDD-2371)

Välkommen användare. Denna databas tjänar till att katalogisera vårt kända universum. Ni kan själva uppdatera databasen allteftersom nya fakta kommer till bestättningens kännedom. Denna huvudsida kan med födel använda för att länka till olika subsidor i databasen.

Besättning för Den Döende Dandyn

Drottin Eksdottir Kapten
Ósk Blaer Eksson Förste styrman
Stefl Prachár Pilot
Aldon Riese Tekniker
Doc Bolt Skeppsläkare

Databaslänkar

Subrymden
Briginska Konglomeratet
Andalusstationen
Kommendant Kuisma Baudish

Wikiinstruktioner

Skapa en Ny sida
Här finns Obsidians Wikiinstruktioner

Main Page

Den Döende Dandyn miviks miviks