Outh-systemet

Outh-systemet, som i huvudsak består av två beboeliga planeter Outh 2 samt Outh 3. Outh 2 är en tempererad till tropisk planet då den är den inre av planeterna och har en mindre agri-baserad industri men används till största delen som en resort för rika som önskar ett bra klimat och garanterad avskildhet.

Systemet styrs av megakorporationen Ashtar Inc. som inte bara står för huvuddelen av alla arbetstillfällen utan även patrullerar och skyddar systemet från pirat-attacker m.m

Större delen av den originala befolkningen som koloniserade Outh 2 har flyttats till Outh 3, som ligger en längre bit ut från Outh-systemets sol, vilket resulterat i att Outh 3 är kallare och kargare och till största delen saknar atmosfär. Detta betyder att den delen av befolkningen som lever på ytan bor i kupolstäder. En stor del av befolkningen har dock flyttat upp i omloppsbana då storleken på Outh 3 innebär att tyngdkraften är högre än Outh 2. Vid Outh 3 ligger bl.a rymdstationen Arthon Lambda som är födelseplatsen för Aldon Riese

Systemets huvudsakliga export-vara är olika metaller som skeppas upp i omloppsbana, processas på nån av de otaliga rymdstationerna i 0-G och sedan skeppas ut ur systemet.

Outh-systemet

Den Döende Dandyn miviks sodcactus