Super c

Ett skepp når superluminära hastigheter genom att använda sina Holzmannmotorer för att dyka ned i subrymden och anlägga en kurs mot önskat system. När skeppet närmar sig en realkroppsmassa av en viss magnitud så dras det upp ur subrymden av denna massa.

Väl i subrymden ändras inte kursen då subrymden har spatialt instabila fysikaliska konstanter. Skepp i subrymden skyddas av den så kallade Holzmanneffekten, ett slags fysikaliskt inertia som gör att skeppen under en tid behåller sina realrymdskoeficienter. Holzmanneffekten störs av såväl Holzmannmotorer som Brochardfält. Detta gör att såväl Holzmannmotorer, som Brochardfält vanligen automatiskt låses av efter ett dyk till subrymden. Att skifta kurs i subrymden kräver således enorm skicklighet hos såväl navigation, sensorer och tekniker. Ref: Bloody Johnsson.

Längden på ett hopp begränsas av Holzmanneffekten. Effekten mattas med tiden och skulle ett skepp befinna sig i subrymden när Holzmanneffekten dissaperar så kommer subrymdens spatialt instabila konstanter snabbt omöjliggöra existensen av skepp och passagerare.

Super c

Den Döende Dandyn miviks miviks